SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
109

42.

Na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06) Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 2. listopada 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Točka 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stanove i stambene prostore u vlasništvu Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad).

Točka 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor utvrđuje se ovisno o broju bodova određenih za stan na način da se površina stana množi s pripadajućim iznosom iz stavka 2. ove točke.

Ovisno o broju bodova dobivenih bodovanjem stana po kriterijima utvrđenim Tablicom bodovanja stana prema Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97, 117/05) visina slobodno ugovorene najamnine iznosi:

- za stan I. kategorije 9,68 kn/m2

- za stan II. kategorije 6,44 kn/m2

- za stan III. kategorije 3,92 kn/m2

Stanom prve kategorije smatra se stan od 90 pozitivnih bodova i više po Zapisniku o bodovanju stana.

Stanom druge kategorije smatra se stan od 75 do 90 pozitivnih bodova i više po Zapisniku o bodovanju stana.

Stanom treće kategorije smatra se stan sa manje od 75 pozitivnih bodova po Zapisniku o bodovanju stana.

Točka 3.

Slobodno ugovorena najamnina iz Točke 2. ovog Zaključka raspoređuje se kako slijedi:

za stan I. kategorije

- 1,53 kn/m2 za zajedničku pričuvu zgrade

- 8,15 kn/m2 kao prihod Grada

za stan II. kategorije

- 1,53 kn/m2 za zajedničku pričuvu zgrade

- 4,91 kn/m2 kao prihod Grada

za stan III. kategorije

- 1,53 kn/m2 za zajedničku pričuvu zgrade

- 2,39 kn/m2 kao prihod Grada.

Točka 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 371-01/06-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 2. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr