SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 34. Petak, 8. rujna 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
17

28.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06 ) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/0,7/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04 i 5/05) u članku 13. stavku 1. iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. Pravo na pomoć učenicima i studentima.«

Članak 2.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Korisnik ima pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče u visini od 3.000,00 kuna.

Pravo iz stavka 2. ovog članka korisnik može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta.«

Članak 3.

Iza članka 34., dodaje se podnaslov i članci 34.a i 34. b koji glase:

»16. Pravo na pomoć učenicima i studentima

Članak 34.a

Pravo na pomoć mogu ostavariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola ako u posljednjem razredu osnovnog obrazovanja odnosno u prethodnom razredu srednjoškolskog obrazovanja imaju opći uspjeh najmanje 3,5.

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti studenti prve godine studija s postignutim uspjehom u posljednjem razredu srednjoškolskog obrazovanja najmanje 3,5 ili redoviti studenti druge, treće ili viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,0.

Članak 34.b

Pravo na pomoć mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti iz članka 34.a ove Odluke, ako ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet - djeca iz članka 11. ove Odluke.

Iznos pomoći studenima i učenicima utvrđuje Općinsko poglavarstvo za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članci 1. i 3. ove Odluke primjenjuju se od školske odnosno akademske 2006./2007. godine, a članak 2. od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2142-06-06-01-4

Omišalj, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr