SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 12. Petak, 13. svibnja 2005.
OPĆINA JELENJE
46

6.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 8. travnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 30/01), iza riječi »naknada«, dodaju se riječi: »slučajevi u kojima se ne plaća komunalna naknada«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2., dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja, a na kojem se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. iza točke 4., dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni prostori, parkirališta, energetski objekti, energetski cjevovodi velikih profila, akumulacijska jezera, zagati, zahvati retencije i sl.) - koeficijent 0,70

Za stambeni prostor koji se djelomično ili u cijelosti koristi kao poslovni prostor, komunalna naknada obračunava se i naplaćuje kao za poslovni prostor.«

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana donošenja.

Klasa: 363-03/05-01/

Ur. broj: 2170-04-05-1

Dražice, 8. travnja 2005.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Jelenje
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=191&mjesto=51218&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr