SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 11. Četvrtak, 28. travnja 2005.
OPĆINA DOBRINJ
46

6.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2005. donijelo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
Plana nabave za robe, radove i usluge male
vrijednosti za 2004. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove male vrijednosti za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2004. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova iz točke 1. ovog plana javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim ugovaranjem. Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2004. godine, Općina Dobrinj je izmjenama proračuna i plana nabave pristupila i ugovorila nabavu sljedećih roba, usluga i radova:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz točke 3. ovog plana do 31. 03. tekuće godine izvijestit će vijeće o izvršenim nabavama.

Članak 5.

Ovaj izvještaj dostavit će se Ministarstvu financija i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-05-04

Dobrinj, 24. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

Godišnje izvješće Plana nabave za robe   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=190&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr