SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 11. Četvrtak, 28. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

41.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04), članka 8. Od

luke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja za područje autokampa »Čikat« (»Službene novine« broj 14/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 112. sjednici od 28. travnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja
područja autokampa »Čikat«

I.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra područja autokampa »Čikat« s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije trgovačkog društva »Jadranka« d.d. Mali Lošinj na novog Ovlaštenika koncesije trgovačko društvo »Jadranka kampovi« d.o.o., Mali Lošinj.

Ovlaštenik koncesije »Jadranka kampovi« d.o.o., Mali Lošinj, stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra područja autokampa »Čikat« u Malom Lošinju iz članka 1. i 2. Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja za područje autokampa »Čikat«, te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji (Klasa: 342-01/01-01/381, Ur. broj: 2170-76-03/03-19 od 30. lipnja 2003. godine), danom potpisa Ugovora iz točke II. ove Odluke.

II.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/12

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-14

Rijeka, 28. travnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=190&mjesto=00001&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr