SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA BAŠKA
99

44.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006. godini, koji je Općinsko vijeće Općine Baška donijelo 19. prosinca 2005. godine, članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2006. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 13.986,00

. sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 11.050,67

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 18.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 203.500,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 20.000,00

. zaštita starijih i invalidnih osoba 55.025,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 90.000,00

. jednokratna novčana pomoć 20.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 4.800,00

. pomoć u nabavi lijekova 500,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 21.500,00

. sufinanciranje školske marende 1.000,00

. ostale pomoći i donacije 15.000,00


U K U P N O: 474.836,67

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2142-03-06-3

Baška, 3. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr