SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA BAŠKA
99

43.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini, koji je Općinsko vijeće Općine Baška donijelo 19. prosinca 2005. godine, članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2006. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto« 172.720,00

. sufinanciranje rada Radija OK 36.000,00

. organiziranje tradicionalnih pučkih zabava

(maškare) 62.154,40

. organiziranje manifestacije »Crna ovca« 100.000,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa za

Dan Općine 50.000,00

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 60.000,00

. organizacija proslave »Rokove« 10.000,00

. organizacija proslave »Slucinje« 10.000,00

. sufinanciranje »Kulturnog ljeta 2006.« 50.000,00

. financiranje izdavanja općinskog glasila

»Naša Baška« 117.120,00

. sufinanciranje smotre sopaca i festivala

folklora 8.000,00

. arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 50.000,00

. »Malin« - radovi sanacije objekta 111.000,00

. radovi na arheološkom lokalitetu

»Crkva Sv. Marka« 134.361,04

. sufinanciranje projekta »Krčki labirint

poezije« 80.000,00

. sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja 20.000,00

. sufinanciranje rada »Male škole glagoljice« 7.000,00

. sufinanciranje tiskanja knjige M. Magašića

»Povijest bašćanskog ribarstva« 51.000,00

. izrada talijanske jezične verzije filma

»Hrvatski dragi kamen« 9.000,00

. sufinanciranje tiskanja 2. knjige »Istra i

Rijeka u Titovo doba« 1.000,00

. ostalo 80.000,00


Ukupno: 1,219.355,44

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2006. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 545.000,00

. komunikacijska i druga oprema za dječji vrtić 3.000,00

. sufinanciranje rada Društva »Naša djeca« 25.000,00

. financiranje izbornih programa (uključujući

i drugi izborni jezik) 93.600,00

. financiranje rada psihologa u osnovnoj školi 7.920,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 50.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 25.000,00

. stipendiranje učenika 94.900,00

. stipendiranje studenata 85.200,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 3.500,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 15.000,00


Ukupno: 948.120,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2142-03-06-4

Baška, 3. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr