SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
99

29.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske broj 5/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije

broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Poglavarstvo Grada, na 24. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga

Članak 1.

U Savjet za praćenje cijena javnih usluga (u daljem tekstu: Savjet) imenuje se:

- Alen Breketa, ing. gr. član Poglavarstva Grada Novi Vinodolski zadužen za komunalnu problematiku, za predsjednika,

- Tanja Komadina, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Novi Vinodolski, za zamjenika predsjednika,

- predstavnik HUZP »Potrošač«, za člana,

- Josip Stipeč, dipl. oec. predstavnik KTD »Vodovod- Žrnovnica« d.o.o., za člana,

- Ivan Barbarić, dipl. ing, predstavnik GKTD »Ivanja« d.o.o. za člana.

Članak 2.

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova počinje danom donošenja ovog rješenja, a traje do dana prestanka mandata ovog Poglavarstva.

Članak 3.

Savjet ima pravo i ovlasti da za njegove potrebe obavljanja administrativnih poslova imenuje zaposlenika gradske uprave.

Savjet ima pravo donošenja Pravilnika o radu Savjeta.

Članak 4.

Donošenjem ovog rješenja ukida se Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 3/05).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 333-01/06-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-06-2

Novi Vinodolski, 18. srpnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Oleg Butković, dipl ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr