SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
99

38.

Na temelju članka 123. stavak 5 Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03 i 100/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 9. kolovoza 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju u kojemu se ne mogu izvoditi građevinski radovi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/06)

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/06) na način da se članak 5. mijenja i glasi: »U sučaju nepridržavanja odredbi iz ove Odluke prekršitelji će se kažnjavati temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji reguliraju ovo područje.«

Članak 2.

Članak 6. Odluke se briše.

Članak 3.

Dosadašnji članak 7. Odluke postaje članak 6. te se mijenja i glasi: »U ime Grada Malog Lošinja nadzor nad provedbom ove Odluke povjerava se komunalnom redarstvu, koje je dužno o uočenim nepravilnostima obavijestiti nadležne službe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-02/06-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-06-9

Mali Lošinj, 9. kolovoza 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr