SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 15. Petak, 6. lipnja 2003.
OPĆINA PUNAT
12

12.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst), članka 3. st. 15. i članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj 22. svibnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

- regulacija prometa,

- parkirališta,

- regulacija i način naplate parkiranja na javnim površinama,

- uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila specijalnim vozilom »pauk«.

Članak 2.

U mjestu Punat je sljedeća regulacija prometa:

1. Ulica A. Cesarca - dvosmjerna

2. Ulica Batovo - dvosmjerna

3. Ulica Buka - dvosmjerna od Frankopanske do kbr. 26

- pješački prolaz do Košljunske

- dvosmjeran od Košljunske do Starobašćanske

4. Creska ulica - dvosmjerna

5. Donja kala - jednosmjerna od Puntarskih mornara do Novog puta

6. Ulica Drena - dvosmjerna

7. Frankopanska ulica - dvosmjerna od Apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske

- pješački prolaz do I. G. Kovačića uz kamp

8. Ulica Galija - jednosmjerna od zaobilaznice do Stare place

9. Gornja kala - jednosmjerna od Novog puta do Puntarskih mornara

10. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Place do Stare place

11. Istarska ulica - dvosmjerna

12. Ulica I. G. Kovačića - dvosmjerna od Kljepine do Novog puta

- jednosmjerna od Novog puta do Pod topol

- sa ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu

13. Jadranska ulica - dvosmjerna

14. Ulica Jagorika - pješačka zona

15. Ulica Kanajt - dvosmjerna

16. Ulica Klančić - pješačka zona

17. Ulica Kljepina - pješačka zona od Obale do I. G. Kovačića

- jednosmjerna od I. G. Kovačića do Kralja Zvonimira

18. Ulica Kolušin - pješačka zona, a od zadnjih kuća do zaobilaznice dvosmjerna

19. Košljunska ulica - dvosmjerna

20. Krčka ulica - dvosmjerna

21. Ulica Kralja Zvonimira - dvosmjerna od Starobašćanske do Punt. mornara

- jednosmjerna od Puntarskih mornara do Place

22. Ulica Krušija - pješačka zona

23. Kvarnerska ulica - dvosmjerna

24. Lošinjska ulica - dvosmjerna

25. Gajeva ulica - dvosmjerna

26. Ulica M. Gupca - dvosmjerna

27. Ulica N. Tesle - dvosmjerna

28. Ulica Novi put - dvosmjerna

29. Ulica Obala - dvosmjerna od Brodogradilišta do Ul. M. Gupca

- pješačka zona od ul. M. Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće)

- dvosmjerna od ul. M. Gupca do ribarnice (obalni dio)

- jednosmjerna od ribarnice do Hotela »Park«

- pješačka zona od Hotela »Park« do autobusnog stajališta

- dvosmjerna od autobusnog stajališta do Šetališta I. Brusića

30. Ulica Pasjak - dvosmjerna

31. Paška ulica - dvosmjerna

32. Ulica Pešćivica - dvosmjerna

33. Placa - jednosmjerna od Kralja Zvonimira do Ul. 17. travnja

34. Plavnička ulica - dvosmjerna

35. Ulica Pod topol - dvosmjerna

36. Ulica Prgon - dvosmjerna

37. Primorska ulica - dvosmjerna

38. Ulica Puntarskih mornara - dvosmjerna

39. Ulica Puntarskih težaka - pješačka zona

40. Ulica Puntica - dvosmjerna

41. Put Sv. Trojice - jednosmjerna od Stare place do crkve

- dvosmjerna od crkve do ul. Novi put

42. Put vele vode - dvosmjerna

43. Rapska ulica - dvosmjerna

44. Redi - pješačka zona

45. Ulica R. Boškovića - dvosmjerna

46. Ulica 17. travnja - jednosmjerna od Place do M. Gupca

- dvosmjerna od M. Gupca do brodogradilišta

47. Stara placa - jednosmjerna od Guvnića do Puta Sv. Trojice

48. Ulica Stare brajde - dvosmjerna

49. Ulica Stari klanac - pješačka zona

50. Starobašćanska ulica - dvosmjerna

51. Šetalište I. Brusića - pješačka zona

52. Ulica Vela Draga - dvosmjerna

53. Ulica Veli dvor - pješačka zona

54. Vinogradska ulica - dvosmjerna

55. Ulica V. Nazora - dvosmjerna

56. Ulica Žardin - dvosmjerna

57. U svim odvojcima ulica promet je dvosmjeran.

U naselju Stara Baška dvosmjerna je prometnica od ulaza do lučice i odvojak prema starom selu, ostale prometnice su pješačke zone.

Članak 3.

Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila u smislu čl. 4. st.1. toč. 60. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 4.

Javno parkiralište može biti sa naplatom ili bez naplate.

Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog trajanja parkiranja utvrđuje Općinsko vijeće po vlastitoj inicijativi ili po prijedlogu osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 5.

Kao javna parkirališta u naselju Punat i Stara Baška utvrđuju se:

1) Parkirališta u naselju Punat:

- parkiralište broj 1.: ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta,

- parkiralište broj 2.: ul. Obala, kod istezališta lijevo i desno od prometnice, te bočno od ribarnice i u parku,

- parkiralište broj 3.: ul Obala, od ribarnice do kioska »Tisak«,

- parkiralište broj 4.: ul. Obala, nasuprot kioska »Tisak« uz park do Lučke kapetanije,

- parkiralište broj 5.: ul. Obala, kod svjetionika,

- parkirališta ispred zgrade »Kostarika«, samo za zaustavljanje za dostavna vozila,

- parkiralište broj 6.: ul. Obala, uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta,

- parkiralište broj 7.: uz autobusno stajalište bočno i ispred stambene zgrade,

- parkiralište broj 8.: u ulici Kralja Zvonimira, istočno (nasuprot) od rukometnog igrališta,

- parkiralište na Placi, samo za zaustavljanje dostavnih vozila,

- parkiralište u ulici 17. travnja na dijelu ispred pizzerije »Žestić« do ulice M. Gupca,

- parkiralište na dijelu ulice Drena uz ulicu Prgon,

- parkiralište kod groblja Sv. Blaž,

2) Parkirališta u naselju Stara Baška:

- parkiralište »Portić« u lučici.

Parkiranje u nenavedenim dijelovima mjesta dozvoljeno je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Općinsko vijeće može ovom ili posebnom Odlukom promijeniti režim parkiranja.

Članak 6.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izloženi cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištima s čvrstom podlogom (gdje se obavlja naplata) označuju se parkirna mjesta plavom bojom, što je obveza osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkiralištima s podlogom od šljunka (gdje se obavlja naplata), parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje osoba koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 7.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na parkiralištu broj 8. bez naknade.

Izuzetno od odredbe iz st. 1. ovog članka, turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu broj 7. najduže dva sata uz naplatu parkiranja.

Članak 8.

Naplata naknade za parkirana vozila obavlja se na parkiralištima:

- parkiralište broj 1.: ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta, do 70 parkirnih mjesta;

- parkiralište broj 2.: ul. Obala, kod istezališta, lijevo i desno od prometnice, te bočno od ribarnice i u parku sa ukupno do 40 parkirnih mjesta;

- parkiralište broj 3.: ul. Obala, od ribarnice do kioska »Tisak«, ukupno 21 parkirno mjesto;

- parkiralište broj 4.: ul. Obala, nasuprot kioska »Tisak« uz park do Lučke kapetanije, ukupno 40 parkirnih mjesta

- parkiralište broj 5.: ul. Obala, kod svjetionika, ukupno 13 parkirnih mjesta;

- parkiralište broj 6.: ul. Obala, prostor uz obalni zid «Pod gušternu», od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta, do 80 parkirnih mjesta;

- parkiralište broj 7.: uz autobusno stajalište bočno i ispred stambene zgrade, do 80 parkirnih mjesta za osobna vozila i 10 parkirnih mjesta za autobuse;

- parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški sa 30 parkirnih mjesta.

Članak 9.

Poslovi naplate parkiranja određuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja, te se daju u koncesiju na 5 godina jednoj, a izuzetno i dvjema pravnim ili fizičkom osobama registriranim za obavljanje navedene djelatnosti, na temelju provedenog javnog natječaja.

Koncesija za poslove naplate parkiranja dodjeljuje se posebno za parkirališta u Staroj Baški a posebno za parkirališta u Puntu.

Ostali uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije utvrđeni su odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Naplata parkiranja obavlja se od 01. lipnja do 30. rujna, a u vremenu od 08,00 do 22,00 sata svakog dana, s time da obavljanje poslova za 2003. godinu može započeti i kasnije (koncem lipnja ili početkom srpnja).

Članak 11.

Cijena naplate parkiranja, s uključenom PDV-om, može najviše iznositi:

- za osobna i kombi vozila, 4 kune po satu i 25 kuna za cjelodnevno parkiranje,

- za autobuse uz ograničeno parkiranje na dva sata, 75 kuna po satu,

- za povlaštenu parkirnu kartu:

. za stanovnike: 300 kuna za sezonsku kartu (250 kn za 2003. g.) i 100 kuna za mjesečnu kartu,

. za gospodarske subjekte: 500 kuna za sezonsku kartu (400 kn za 2003.) i 150 kuna za mjesečnu kartu.

Članak 12.

Za vrijeme trajanja koncesije može doći do smanjenja broja parkirnih mjesta radi preuređenja površina za parkiranje, a ove uvjete je koncesionar dužan unaprijed prihvatiti.

Za vrijeme trajanja koncesije može se mijenjati broj parkirnih mjesta, parkirališta, režim parkiranja, cijene parkiranja i iznos naknade za koncesiju, što je koncesionar dužan unaprijed prihvatiti.

Na parkiralištima gdje ne postoji horizontalna signalizacija, točan broj parkirnih mjesta utvrdit će tijekom obavljanja poslova naplate parkiranja.

Općina Punat daje suglasnost na cjenik i karte predložene od strane koncesionara.

Članak 13.

Za koncesiju se plaća godišnja naknada po parkirnom mjestu.

Za provođenje natječaja za izbor koncesionara, utvrđuju se početni iznosi godišnje naknade po parkirnom mjestu, i to:

- za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 200 kuna godišnje, a za 2003. godinu 150 kuna,

- za autobuse (10 parkirnim mjesta) u početnom iznosu od 500 kuna godišnje.

Naknada se plaća u dva obroka, prvi obrok do 31.07., a drugi do 01.09. tekuće godine.

Članak 14.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

a. skraćena oznaka tvrtke, trgovačkog društva koje vrši naplatu

b. oznaku javnog parkirališta

c. serijski odnosno redni broj parkirne karte

d. datum izdavanja

e. vrijeme početka parkiranja

f. vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

g. obavijest o načinu isticanja parkirne karte

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte može se obavljati automatizirano.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Članak 15.

Osoblje koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj jednoobraznoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobama koje obavljaju naplatu parkiranja (npr. slovo »P«), naziv koncesionara i sl.

Osoblje koncesionara dužno je turistima i vlasnicima vozila davati potrebne turističke informacije, a koncesionar je dužan opskrbiti osoblje potrebnim informativnim materijalima koji besplatno može dobiti u Turističkoj zajednici.

Članak 16.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je parkirati svoje vozila u skladu s oznakama horizontalne signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju (kada podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte i vrijeme zadržavanja) kontroliraju osobe koje za to ovlasti koncesionar.

Isticanjem parkirne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu ako parkirna karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, a ne uključuje čuvanje i odgovornost za oštećenje i krađu vozila.

Članak 17.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označavaju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti samo kad je znak za pristupačnost vidljivo istaknut na vozilu.

Članak 18.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba (građani) koji imaju prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja a nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu što dokazuju potvrdom Općine Punat (u pravilu se odnosi na staru jezgru i stambenu zgradu gdje je smještena ambulanta). Za ishođenje povlaštene parkirne karte potrebno je predočenje osobne iskaznice, potvrde Općine Punat i prometne dozvole.

Do dvije povlaštene parkirne karte mogu ishoditi građani koji pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja a nemaju mogućnosti parkiranja vozila gostiju u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu (u pravilu se odnosi na staru jezgru i stambenu zgradu gdje je smještena ambulanta), što dokazuju potvrdom Općine Punat i potvrdom o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Povlaštenu kartu može ishoditi pravna i fizička osoba (obrtnici - ugostitelji, trgovci, ribari i ostali) koja obavljaju gospodarsku djelatnost na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu poslovnog prostora odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora, te koja ima vozilo registrirano na ime pravne ili fizičke (obrtnika) osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva, jer se izdaje za određenu osobu i vozilo, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime a za njihove goste.

Pravnoj osobi i fizičkoj osobi (obrtniku) iz st. 3. ovog članka se može izdati samo jedna povlaštena parkirna karta.

Povlaštena parkirna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana.

Povlaštenu kartu na temelju dostavljenih podataka iz st. 1. do st. 3. ovog članka izdaje koncesionar ili općina na teret koncesionara.

Prihod od povlaštene karte je prihod koncesionara.

Članak 19.

Vlasniku povlaštene parkirne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištu na kojem se obavlja naplata parkiranja koristi slobodno parkirno mjesto bez obzira gdje se ono nalazi.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja (liječnici, medicinske i patronažne sestre) za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje.

Članak 20.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice izdane od Općine Punat, koja ne vrijedi za parkiranje.

Članak 21.

Nepropisno zaustavljena i parkirana vozila u zoni zabrane za zaustavljanje i parkiranje vozila prisilno će se ukloniti specijalnim vozilom »pauk«.

Zone zabrane zaustavljanja i parkiranja označene su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a gdje to nije učinjeno primjenjuje se odredba Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vlasnik vozila uklonjenog specijalnim vozilom »paukom« u skladu s ovom Odlukom, kod preuzimanja vozila uz predočenje isprave o vlasništvu istog, obvezan je podmiriti troškove odvoza i čuvanja vozila.

Vozila uklonjena specijalnim vozilom »pauk« odlažu se na parkiralište broj 8, na ograđenom prostoru kojeg ograđuje koncesionar, koji je dužan i organizirati čuvanje vozila.

Članak 22.

Poslovi upotrebe specijalnog vozila »Pauk« za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i čuvanje uklonjenih vozila utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja, te se daju u koncesiju jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje navedenih poslova na temelju javnog natječaja na 5 godina.

Ostali uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije utvrđeni su odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama ove Odluke.

Članak 23.

Poslovi se obavljaju u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna svake godine, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata svakog dana, s time da obavljanje poslova za 2003. godinu može započeti i kasnije (koncem lipnja ili početkom srpnja).

Koncesionar koji obavlja poslove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila, dužan je organizirati prostor za čuvanje uklonjenih vozila i naplatu ležarine.

Članak 24.

Cijena za upotrebu specijalnog vozila «Pauk» može iznositi najviše 250 kuna + PDV po uklonjenom vozilu, 125 kuna + PDV za pokušaj uklanjanja, a cijena ležarine za uklonjeno vozilo može iznositi najviše 50 kuna + PDV dnevno, s time da se ležarina ne naplaćuje za dan kad je vozilo uklonjeno.

Naknada za koncesiju ne može biti manja od 20ijene za upotrebu specijalnog vozila »Pauk« po uklonjenom vozilu bez PDV-a i 20ijene ležarine bez PDV-a.

Općina Punat i koncesionar mogu za vrijeme trajanja koncesije suglasno svake godine mijenjati cijene uklanjanja i čuvanja vozila te iznos naknade za koncesiju.

Članak 25.

Koncesija za sve poslove (naplata parkiranja, upotrebe specijalnog vozila »Pauk« i čuvanje uklonjenih vozila) može se dodijeliti jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-03-3

Punat, 22. svibnja 2003.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr