SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

19.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97... 103/03), i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 4. sjednici, održanoj 20. srpnja 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi
u 2006. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2006. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Program subvencioniranja prehrane dojenčadi i male djece

2. Program subvencioniranja boravka djece u jaslicama i vrtićima

3. Program subvencioniranja učeničkim marendi

4. Program subvencioniranja troškova stanovanja

5. Program subvencioniranja troškova prehrane

6. Program subvencioniranja gradskog i prigradskog prijevoza

7. Stipendije i školarine za učenike i studente čiji su roditelji korisnici socijalnog programa - Prema Odluci o stipendiranju i učenika i studenata

8. Jednokratne novčane pomoći

9. Pokloni za novorođenčad

Članak 2.

Ovim Programom predviđaju se pomoći pedijatrijskoj službi, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz Članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Program subvencioniranja prehrane

dojenčadi i male djece 10.000,00 kuna

2. Program subvencioniranja boravka

djece u jaslicama i vrtićima 168.000,00 kuna

3. Program subvencioniranja

učeničkim marendi 81.000,00 kuna

4. Program subvencioniranja

troškova stanovanja 155.000,00 kuna

5. Program subvencioniranja

troškova prehrane 631.000,00 kuna

6. Program subvencioniranja gradskog

i prigradskog prijevoza190.000,00 kuna

7. Stipendije i školarine za učenike

i studente Prema Odluci o

stipendiranju učenika i studenata 35.000,00 kuna

8. Jednokratne novčane pomoći 141.000,00 kuna

9. Pokloni za novorođenčad 100.000,00 kuna

10. Pomoć socijalno ugroženim

umirovljenicima 50.000,00 kuna

11. Pomoć invalidnim i

hendikepiranim osobama 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 11. 1.671.000,00 kuna

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz Članka 2. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV UDRUGE ILI INSTITUCIJE

1. Preventivna zdravstvena zaštita 75.000,00 kuna

2. Pomoć pedijatrijskoj službi patronaži 45.000,00 kuna

3. Društvo »NAŠA DJECA« Bakar 15.000,00 kuna

4. Udruga »VITA« Bakar 15.000,00 kuna

5. Udruga DDK Bakar15.000,00 kuna

6. Udruga dijabetičara Bakar 10.000,00 kuna

7. Udruge umirovljenika s područja

Grada Bakra 70.000,00 kuna

8. Donacije ostalim društvima i udrugama 15.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 8. 260.000,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranog zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva zaduženog za rad i socijalnu skrb, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-06-14

Bakar, 20. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr