SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

18.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 11/98) članka 9. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 4. sjednici, održanoj 20. srpnja 2006. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

. Promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

. Djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2006. godini raspoređuju se kako slijedi:

1. Nogometni klub »BORAC« Bakar 250.000,00 kuna

2. Nogometni klub »NAPRIJED«

Hreljin 250.000,00 kuna

3. Kuglački klub »ZLOBIN« Zlobin 35.000,00 kuna

4. Boćarski klub »KUKULJANOVO«

Kukuljanovo 35.000,00 kuna

5. Boćarski klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 35.000,00 kuna

6. Ženski boćarski klub »HRELJIN«

Hreljin 21.000.00 kuna

7. Ženski boćarski klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 21.000,00 kuna

8. Streljački klub »KVARNER«

Kukuljanovo 63.000,00 kuna

9. Košarkašku klub »BAKAR« Bakar 35.000,00 kuna

10. Košarkaški klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 35.000,00 kuna

11. Športsko ribolovno društvo

»LUBEN« Bakar 35.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 11.815.000,00 kuna

Na posebnoj poziciji u Proračunu planirano je 200.000,00 kuna kao poticaj športskim udrugama. Ova sredstva raspoređivat će se temeljem Kriterija Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga s područja Grada, a na osnovi ostvarenih rezultata u prošloj proračunskoj godini.

POTICAJNA SREDSTVA

ŠPORTSKIM UDRUGAMA

PREMA KRITERIJIMA 200.000,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada Bakra.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »JADRAN« RIJEKA i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnoj poziciji Proračuna.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 5.

Za održavanje i opremu športskih terena osigurana su sredstva u iznosu od:

UKUPNO 75.000,00 kuna

Članak 6.

Tekuće donacije školskim sportskim

klubovima 10.000,00 kuna

Članak 7.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-06-13

Bakar, 20. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr