SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 30. Utorak, 25. srpnja 2006.
GRAD BAKAR
99

14.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 29/ 01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 20. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra za 2006. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2006. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 58.156.000,00 kn, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 58.156.000,00 kn kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-02-06-1

Bakar, 20. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2006.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr