SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
94

40.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2006. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 16/06) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »3.680.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.880.000,00 kn«,

- pod točkom 3. iznos »690.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »636.820,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »4.437.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.583.820,00 kn«.

U st. 3 gdje stoji iznos »4.437.820,00 kn« treba stajati iznos »4.583.820,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenjaju se sljedeći iznosi:

Pod brojem 3. dodaju se nove stavke koje glase:

»-uređenje izvora Zrinski u iznosu od 24.000,00 kn«,

»-uređenje izvora i odvodnje u ul. Kolodvorska u iznosu od 40.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.011.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.075.320,00 kn«.

Pod brojem 5. mijenjaju se sljedeći iznosi:

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta iznos »193.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »275.000,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »1.058.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.140.500,00 kn«.

Pod stavkom »sveukupno« iznos »4.437.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.583.820,00 kn«

Članak 3.

Druga izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2112/03-01-06-02

Fužine, 17. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr