SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
94

40.

Temeljem članaka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01/ i 28/06), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju
političkih stranaka

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/01) u članku 2. umjesto iznosa »18.315,00« stavlja se iznos »18.810,00«.

Članak 2.

Nakon članka 5. umeće se članak 5.a, koji glasi:

»Na način, prema uvjetima i postupku utvrđenima ovom Odlukom, na odgovarajući način, pravo na financiranje ostvaruju i nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću svojim članovima.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/11

Ur. broj: 2142-03-06-6

Baška, 4. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr