SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
94

39.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2005. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je Proračun Općine Baška za 2006. godinu 19. prosinca 2005. godine i isti je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 39/05), u koji su uključena i procijenjena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) u iznosu od 1.800.000,00 kn.

Stvarno ostvareni višak prihoda 31. prosinca 2005. godine iznosio je 1,302.804,88 kn.

Razlika između procijenjenog i stvarnog viška prihoda iznosi 497.195,12 kn.


Procijenjeni višak prihoda Razlika

raspoređen na stavke izdataka između procijenjenog

u Proračunu Općine Baška za 2006. i stvarnog viška prihoda


1 2


1. poz. 23. - usluge tekućeg i inv. održ. protupožarnih puteva 165.000,00 -

2. poz. 37.25. - produženje plaže Zarok 53.000,00 -

3. poz. 43. - naknade članovima Opć. Vijeća (dio) 315.000,00 55.000,00

4. poz. 49. - izbori za mjesne odbore 2006. 80.000,00 48.986,96

5. poz. 29.2. - natječaji i oglasi 100.000,00 40.000,00

6. poz. 47. - premija osiguranja 50.000,00 30.000,00

7. poz. 112. - uredski namještaj 50.000,00 45.000,00

8. poz. 37.16. sanacija potpornog zida Munjakovo 115.000,00 115.000,00

9. poz. 103.1. vatrogasna udruga otoka Krka 370.000,00 16.074,97

10. poz. 39.2. - hitna medicinska pomoć 36.000,00 18.000,00

11. poz. 55.1. - OŠ FK Frankopan PJ BŠ, izborna nastava 109.200,00 158,19

12. aktivnost Pomoć domaćinstvima - socijalni program (ukupno) 356.800,00 128.975,00


UKUPNO: 1,800.000,00 497.195,12


Članak 2.

Za razliku između procijenjenog i ostvarenog viška prihoda na dan 31. prosinca 2005. godine, u iznosu od 497.195,12 kn, I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2006. godinu, prema stupcu 2. tabele iz prethodnog članka, umanjit će se stavke izdataka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/11

Ur. broj: 2142-03-06-5

Baška, 4. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr