SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
94

34.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) i na temelju članka 28. i članka 88. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Odredba članka 5. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02 i 19/05) mijenja se i glasi:

»Dan Grada Malog Lošinja je 11. studeni, koji se svečano obilježava.«

Članak 2.

U članku 7. st. 1. t. 4. dodaje se točka 5. i 6. koja glasi:

»5. Plaketa Grada Malog Lošinja.

6. Grb Grada Malog Lošinja.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-03/05-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-06-9

Mali Lošinj, 19. srpnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr