SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
94

33.

Na temelju članka 123. stavak 5 Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03 i 100/04.) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 15/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o razdoblju u kojemu se ne mogu izvoditi
građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se građevinski radovi koji se ne mogu izvoditi unutar određenog razdoblja kalendarske godine na području Grada Mali Lošinj.

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ne mogu izvoditi smatra se građenje, rekonstrukcija, adaptacija, održavanje, ugradnja, pripremni radovi, uklanjanje građevine sukladno Zakonu o gradnji (»NN« 175/03).

Članak 3.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna kalendarske godine ne mogu se izvoditi građevinski radovi unutar područja Grada Mali Lošinj, izuzev neizgrađenih stambenih naselja koja su u fazi izrgradnje, a nemaju u neposrednom okruženju postojeće objekte koji se koriste.

Članak 4.

Iznimno od odredbe iz članka 3. ove Odluke, mogu se izvoditi sljedeći građevinski radovi:

- interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga,

- dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

- završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevni materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja,

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene (dječji vrtić, škola i slično) prema posebnoj odluci Gradskog poglavarstva.

Članak 5.

Tijelo nadležno za izdavanje građevne dozvole dužno je investitoru naznačiti prilikom izdavanja građevne dozvole u kojem razdoblju kalendarske godine isti ne može izvoditi građevinske radove, sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 6.

U slučaju izvođenja građevinskih radova protivno propisanom razdoblju kalendarske godine, izreći će se globa, i to:

- investitoru i izvođaču radova kao fizičkim osobama u iznosu od po 200,00 kuna

- investitoru i izvođaču radova kao pravnim osobama u iznosu od po 1000,00 kuna.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja - Komunalnom redarstvu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-02/06-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-06-3

Mali Lošinj, 19. srpnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr