SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

20.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeća Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja djece u
dječjim vrtićima

Članak 1.

Na području Općine Čavle djeluje dječji vrtić čiji osnivač je Općina Čavle pod nazivom Dječji vrtić »ČAVLIĆ«.

Članak 2.

Općina Čavle sufinancirat će boravak djece u dječjem vrtiću navedenom u članku 1. ove Odluke u iznosu od 50% od utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ«.

Stavak 1. ovog članka na isti se način primjenjuje i na djecu upisanu u druge vrtiće na području Općine Čavle, kao i na djecu upisanu u dječje vrtiće izvan područja Općine Čavle, pod uvjetom posebne odluke Općinskog poglavarstva o opravdanosti upisa u drugi vrtić, a na bazi utvrđene ekonomske cijene za cjelodnevni boravak u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ«.

Članak 3.

Općina Čavle sufinancirat će boravak djece u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ« i djece upisane u druge vrtiće na području Općine Čavle, kao i djece upisane u dječje vrtiće izvan područja Općine Čavle u iznosu od 70% od utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ« za:

- samohrane roditelje

- drugo i treće dijete upisano u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini učešća u troškovima smještaja djece u dječjem vrtiću (»Službene novine« PGŽ broj 31/01).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. rujna 2006. godine.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2170-03-06-01-9

Čavle, 13. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr