SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
86

19.

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), te odredbe članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ«

I.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ«, imenuju se:

1. NADA LUKETIĆ - član Upravnog vijeća iz reda osnivača

2. ROBERT ZAHARIJA - član Upravnog vijeća iz reda osnivača

3. VLASTA ŠUPAK - član Upravnog vijeća iz reda osnivača

4. DAMJANA DEMARTINI - član Upravnog vijeća iz reda stručnih djelatnika dječjeg vrtića

5. SANJA BAFFO - član Upravnog vijeća iz reda roditelja

II.

Upravno vijeće upravlja dječjim vrtićem, na način da donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, te daje mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu ponovo biti imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća dječjeg vrtića.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2170-03-06-01-6

Čavle, 13. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr