SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
86

82.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 13. srpnja 2006. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT«
za 2006. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2006. godinu (»Službene novine« broj 38/05), članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/55

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 13. srpnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Izmjene i dopune Financijskog plana   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=183&mjesto=00001&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr