SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 27. Petak, 7. srpnja 2006.
OPĆINA MATULJI
18

12.

Na osnovi članka 14., stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 101/98 i 75/99) i članka 46. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o prodajnim mjestima za prodaju robe
izvan prodavaonica

Članak 1.

Na području Općine Matulji dozvoljena je prodaja robe izvan prodavaonica na sljedećim lokacijama:

A. POKRETNI PRODAVAČI

1. Parkiralište trgovine »Konzum« u Mihotićima,

2. Parkiralište trgovine »Konzum« u Rukavcu,

3. Javno parkiralište u Jušićima,

4. Parkiralište kod kbr. 64 u Jurdanima,

5. Autobusno stajalište Veli Brgud,

6. Okućnica Doma Permani,

7. Okućnica Doma Vele Mune,

8. Prostor oko igrališta u Žejanama.

B. PRODAJA NA KIOSCIMA

1. Ugibalište broj »1« - na dionici ceste Permani - Rupa, s desne strane z.č. 11903/6, k.o. Brgud,

2. Ugibalište broj »2« - na dionici ceste Permani - Rupa, s lijeve strane z.č. 5973/1, k.o. Brgud,

3. Ugibalište broj »3« - na dionici ceste Permani - Rupa, s lijeve strane z.č. 1811 i z.č. 3734, k.o. Lipa,

4. Ugibalište broj »4« - na dionici ceste Permani - Rupa, s desne strane z.č. 1727, k.o. Lipa,

5. Ugibalište s desne strane 200 m prije cestarske kuće Šapjane, na dionici ceste Rupa - Šapjane, z.č. 661/3, k.o. Šapjane,

6. Proširenje s desne strane ceste Pasjak - granični prijelaz, z.č. 184, k.o. Pasjak,

7. Na dionici ceste Matulji - Jurdani, s desne strane, prije autobusnog ugibališta, z.č. 994/3, k.o. Jušići,

8. Na dionici ceste Matulji - Jurdani, s lijeve strane, poslije autobusnog ugibališta, z.č. 994/8, k.o. Jušići,

9. Dionica ceste Permani - Rupa, z.č. 4545/5, k.o. Puži.

Članak 2.

Općina Matulji dozvoljava prigodnu prodaju robe prigodom obilježavanja mjesnih događaja.

Iznimno, na parkiralištu pored restorana Turist u Matuljima, dozvoljena je prodaja jelki u dane božićnih blagdana (5 dana) i na autobusnom stajalištu u Matuljima, Trg M. Tita 9, dozvoljena je prodaja cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih (4 dana).

Članak 3.

Za prodaju robe na lokacijama u vlasništvu Općine Matulji, iz članka 1. ove Odluke, naplaćuje se naknada, sukladno Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavu kioska i naprava (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 17/94) i Odluci o porezima Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01).

Za prodaju robe na lokacijama u vlasništvu Općine Matulji iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se početna naknada u visini od 100,00 kn dnevno.

Sa korisnicima prostora iz članka 1. i 2. ove Odluke, Općina Matulji će sklopiti Ugovor o korištenju prodajnog mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/3

Ur. broj: 2156-04-06-01

Matulji, 4. srpnja 2006.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Općine Matulji
Bruno Frlan, dipl. oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=182&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr