SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 27. Petak, 7. srpnja 2006.
OPĆINA MATULJI
18

11.

Na temelju članka 54., stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02 i 48/ 05) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Matulji

Članak 1.

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Matulji, Klasa: 320-01/02-01/2, Ur. broj: 2156-04/05-56, od 29. 09. 2005. godine.

Članak 2.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Matulji, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije po dobivanju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vla

sništvu države na području općine Matulji, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 320-01/02-01/2

Ur. broj: 2156-04/05-57

Matulji, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=182&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr