SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 26. Petak, 30. lipnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
30

36.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), te članaka 8. i 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Općine Baška
za 2006. godinu

I.

Javno priznanje Općine Baška za 2006. godinu - Godišnja nagrada Općine Baška dodjeljuje se:

1. Lovnoj jedinici »Kamenjarka« Baška, za iznimni doprinos:

. u njegovanju načela lovačke etike i edukaciji mladih lovaca,

. u uspostavi uzornih odnosa s pastirima,

. u istrebljivanju štetočina u ovčarstvu,

. u istrebljivanju nezavičajne divljači,

. u održavanju besprijekorne suradnje s Općinom Baška.

2. Jurju Bonefačiću - Bajici, za iznimni doprinos popularizaciji ovčarstva i zemljoradnje, kao tradicionalnih, a zapostavljenih djelatnosti.

II.

Javno priznanje - Nagrada Općine Baška za životno djelo, dodjeljuje se Petru - Perici Vasiliću, za iznimni doprinos cjelokupnoj turističkoj ponudi Baške, nesebičnim prenošenjem svoga savršenog kulinarskog umijeća generacijama kuhara.

III.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i novčana nagrada prema odluci Općinskog poglavarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-03-06-3

Baška, 19. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr