SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

72.

Na temelju članka 99. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01,82/01, 103/03 i 44/06), članka 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na sjednici od 8. lipnja 2006. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka

I.

Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka, imenuju se:

1. mr. sc. Željko Jovanović, predstavnik osnivača

2. Čedo Krivičić, predstavnik osnivača

3. Sonja Lasan, predstavnica osnivača

4. Marlen Mikac Marić, predstavnica djelatnika Doma

5. Miloš Štemberger, predstavnik korisnika Doma

II.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Upravnog vijeća razrješuju se članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka (»Službene novine« broj 6/02).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/45

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 8. lipnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr