SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

69.

Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 10. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i članka 28. točka 10, podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 8. lipnja 2006. donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja
Rijeka

I.

U Upravno vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka imenuju se:

1. Elida Ružić, za predsjednicu

2. Jadranka Jurčić, za članicu

II.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti člana Upravnog vijeća razrješuju se predsjednik i član Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (»Službene novine« broj 30/03).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/42

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 8. lipnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=00001&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr