SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
67

34.

Temeljem članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) i članka 44. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 30. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu
Općinskog poglavarstva Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/06), u članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako Općinski načelnik, kao predsjednik Općinskog poglavarstva, procijeni da za to postoje opravdani razlozi, sjednice može, po hitnom postupku, sazvati telefonski i u kraćem roku od tri dana, a članovima Poglavarstva se materijali za sjednicu, ako ih ima, dostavljaju na samoj sjednici.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-03-06-4

Baška, 30. svibnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr