SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

23.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 29. svibnja 2006. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog u 2006. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programe:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu

novorođenčeta,

3. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

6. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

6.1. pomoć za troškove najamnine,

6.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

6.3. pomoć za troškove električne energije,

6.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

6.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

6.6. pomoć za troškove ogrjeva.

7. pravo na pomoć za troškove prijevoza,

8. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u

učeničkom domu,

9. pravo na jednokratne novčane pomoći,

10. pravo na pomoć u prehrani,

11. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

12. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

13. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe

udruga građana,

14. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

15. »Pomoć u kući starijim osobama«.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2006. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.106.900,00 kuna, a raspoređuju se za:


1. Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00

2. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim

indikacijama 10.000,00

3. Jednokratne novčane pomoći za oprema

novorođenčadi 90.000,00

4. Subvencioniranje smještaja djece u

Dječjem vrtiću 40.000,00

5. Besplatnu marendu učenika osnovne

škole 70.000,00

6. Dopunski socijalni program za djecu

i mladež 26.000,00

7. Besplatni prijevoz učenika srednjih

škola 60.000,00

8. Pomoć za smještaj u učeničkom

domu 10.000,00

9. Stipendiranje studenata 130.000,00

10. Jednokratne novčane pomoći

studentima 40.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije

osobe 40.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 70.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 50.000,00

16. Pomoć u prehrani 100.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno

ugroženih 100.000,00

18. Program ranog otkrivanja raka dojke

u žena 38.500,00

19. Aktivnosti humanitarnih udruga

(162.400,00 kuna):

19.1. Gradsko društvo Crvenog križa 105.000,00

19.2. Udruzi hrvatskih veterana

DR Ogranak Vrbov. 5.000,00

19.3. Hrvatsko društvo političkih

zatvorenika

Podružnica Rijeka 500,00

19.4. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

19.5. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

19.6. Hrvatsko društvo multiple skleroze

Rijeka 1.000,00

19.7. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

19.8. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

19.9. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

19.10. Udruga umirovljenika

Grada Vrbovskog 15.000,00

19.11. Udruga umirovljenika

Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00

19.12. Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

19.13. Udruga žena »Pri Kupe« 5.000,00

19.14. Udruga žena »Gomirje« 2.600,00

19.15. Društvo tjelesnih invalida

Grada Rijeke 300,00

19.16. Društvo dijabetičara Klub Vrbovsko 5.000,00

19.17. Udruga HVIDR Delnice

Ogranak Vrbovsko 5.000,00


Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a raspoređuju se za:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. članka 1. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 46/04).

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine«, broj 27/05) i Odlukom o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata (»Službene novine«, broj 32/01 i 27/05), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika podmiruju se na temelju odluke Gradskog poglavarstva ili gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/06-01-15

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Program javnih potreba Grada Vrbovskog   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr