SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

22.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- djelovanjem športskih klubova,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja ekipa,

- stručnim radom u športu,

- vannastavnim aktivnostima djece i mladeži,

- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

- osiguravanjem prostornih uvjeta za rad športskih udruga,

- materijalnim troškovima održavanja športskih objekata.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih dostignuća, promicanje i poticanje športa kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2006. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje športa,

- stvaranje uvjeta da gradski športski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja,

- ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem športskih klubova i drugih športskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2006. godinu u ukupnom iznosu od 765.000,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za šport u iznosu od 765.000,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog vrši raspored financijskih sredstava korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstva iz članka 5. i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2006. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 15. ožujka tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 620-08/06-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/06-01

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Program javnih potreba Grada Vrbovskog   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr