SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

19.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. svibnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja
u razvoj malog gospodarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pogodnosti koje se daju poduzetnicima korisnicima kredita iz Programa »Poduzetnik«, Programa »Mladi i žene u poduzetništvu« i projekta »Lokalni projekti razvoja - poduzetnik« Primorsko-goranske županije, te ostalim poduzetnicima koji ulažu u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Poticajne mjere radi ostvarivanja ciljeva razvoja malog gospodarstva koje se daju poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog, obuhvaćaju:

1. oslobađanje od plaćanja gradskih poreza,

2. oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak,

3. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

4. oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

5. oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

6. subvencioniranje kamate.

Članak 3.

Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

b) 75% - za drugu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

c) 50% - za treću godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

Članak 4.

Oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

b) 75% - za drugu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

c) 50% - za treću godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

Članak 5.

Oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

b) 75% - za drugu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

c) 50% - za treću godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

Članak 6.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

b) 75% - za drugu godinu poslovanja, od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

c) 50% - za treću godinu poslovanja, od odobrenja kredita, odnosno izvršenog ulaganja

Članak 7.

Na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o oslobađanju navedene u Odluci o komunalnom doprinosu.

Članak 8.

Poduzetnici se oslobađaju obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu (opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda).

Članak 9.

Grad Vrbovsko će subvencionirati 2 postotna poene kamate korisnicima kredita za proizvodne djelatnosti i smještajne kapacitete, a ostalim poduzetnicima 1 postotni poen kamate na kredit.

Članak 10.

Pravo na subvencioniranu kamatu iz članka 9. ove Odluke mogu koristiti samo korisnici kredita iz Programa »Poduzetnik« za 2006. godinu Grada Vrbovskog.

Članak 11.

Korisnici povlastica iz ove Odluke dužni su u slučaju da za vrijeme korištenja povlastica prestanu s djelatnošću vratiti protuvrijednost istih.

U cilju osiguranja povrata iskorištenih povlastica, sukladno stavku 1. ovog članka, korisnici povlastica su dužni prilikom predaje zahtjeva za njihovo korištenje predati bjanko zadužnicu ili suglasnost s administrativnom zabranom na plaći ili mirovini.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o davanju povoljnosti poduzetnicima u razvoj malog gospodarstva (»Službene novine« broj 6/2006).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 403-01/06-01-22

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr