SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

16.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, Uredba 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 29. svibnja 2006. godine, usvojilo je

IZVIJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

Građenje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2005. godini izvršeno je prema Programu građenja i održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu (»Službene novine«, broj 46/04 i 41/05) kako slijedi:

I. Javna rasvjeta

Prema Programu građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu utrošak sredstava u ovoj stavci Programa prikazan je po izvršenju postave novih rasvjetnih tijela po MO i tako slijedi:

1. MO VRBOVSKO

- na području MO Vrbovsko na lokacijama Jablan, Hambarište, Tuk, Stubica, Vukmani, Blažev brijeg, Skakavac i Jarak postavljena su ukupno 42 nova rasvjetna tijela.

2. MO MORAVICE

- postavljeno 5 novih rasvjetnih tijela

3. MO SEVERIN NA KUPI

- postavljena su 2 nova rasvjetna tijela

4. MO GOMIRJE

- postavljeno 8 novih rasvjetnih tijela

5. MO LJUBOŠINA

- postavljena 3 nova rasvjetna tijela

6. MO PLEMENITAŠ

- postavljena 2 nova rasvjetna tijela

7. MO JADRC - OSOJNIK

- postavljena 3 nova rasvjetna tijela , riješeno osvjetljenje raskršća između Malog i Velikog Jadrča postavom tri betonska stupa i jedne lampe.

8. MO LUKOVDOL

- postavljeno 1 novo rasvjetno mjesto, riješeno je osvjetljenje amfiteatra postavom podzemnog kabla i pet metalnih stupova sa četiri opal - kugle i dva reflektora.

Osvjetljenje ulice Viktora Bubnja nije provedeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a što je u planu za 2006. godinu.

Ukupno je na području Grada Vrbovskog u 2005. godini 66 novih rasvjetnih mjesta i izvršena obnova i farbanje 89 metalnih stupova javne.

II. Nerazvrstane ceste - asfaltiranje cesta i nogostupa

Prema Programu građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu od predviđenih 2.766.000,00 kn utrošeno je 2.754.236,54 kn što iznosi 99,6% realizacije Programa. Utrošak sredstava u ovoj stavci Izvješća prikazan je po izvršenju radova asfaltiranja po MO i tako slijedi:

1. MO GOMIRJE

- 4.842,25 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 1.146,91 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 5.989,16 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Gomirje izvršeni su na deset lokacija, i to: Selo Ribnjak, Polovine-raskrižje Musulini, Gaje - raskrižje Musulini, Vukelići - Raše, Bote, Čigori, Majer, Carevo brdo (Blatnik), Gradina i Urdaši.

2. MO LJUBOŠINA

- 1.801,32 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 415,17m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 2.216.,49 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Ljubošina izvršeni su na pet lokacija i to:

Prilaz mrtvačnici Trnova poljana, Trnova poljana - odvojci, Tatalovići - D-42, Maravići - Bunar i Palajsi.

3. MO LUKOVDOL

- 1.156,86 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 3.737,07 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 4.893,93 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Lukovdol izvršeni su na četiri lokacije i to:

D-3 - Lukovdol, parkiralište kraj novog groblja, Gorenci, Vatrogasni dom Lukovdol - prilaz.

4. MO PLEMENITAŠ

- 1.203.98 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika


UKUPNO: 1.203,98 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Plemenitaš izvršeni su na četiri lokacije i to: prema oblikovnoj radionici Plemenitaš, odvojak u selu Plemenitaš, prilaz prema vatrogasnom spremištu i odvojci u Zaumolu.

5. MO SEVERIN NA KUPI

- 609,54 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 2.032,80 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 2.642,34 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Severin na Kupi izvršeni su na tri lokacije i to: Prilaz mrtvačnici Damalj, selo Plešivica i selo Smišljak.

6. MO VRBOVSKO

- 1.157,10 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 12.685,85 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 13.842,95 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Vrbovsko izvedeni su na jedanaest lokacija i to: odvojak u ul. Školskoj, školska ulica (od »Prometa« do Tomislavove ul.) ul. prema dječjem vrtiću »Bambi«, ul. Grozdane, cesta za Gornje Hajdine, dio ceste za Gladi, spoj prema Donjim Hajdinama, odvojak za Gornje Hajdine, odvojak Senjsko (Heski put), parkiralište na Senjskom i nastavak ceste Hambarište sa D- 42.

7. MO JADRČ - OSOJNIK

- 1.376,68 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 827,49 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 2.204,17 m2

Radovi asfaltiranja na području MO Jadrč - Osojnik izvedeni su na četiri lokacije i to: odvojak u selu Mali Jadrč, odvojak u gornjem dijelu Velikog Jadrča, Donji Osojnik , odvojak u donjem Osojniku.

8. MO MORAVICE

- 851,79 m2 novoizgrađenog asfaltnog kolnika

- 1.475,24 m2 presvlačenja postojećeg asfaltnog kolnika


UKUPNO: 2.327,03 m2

Radovi asfaltiranja i postave cestovnih rubnjaka na području MO Moravice izvedeni su na sedam slijedećih lokacija i to: centar ispred »Ramajane«- parkiralište, parkiralište ispred parka, parkiraste na željezničkom kolodvoru, ul. Nikole Bunjevca, prilaz malom igralištu iza doma kulture, ispred »Velike kuće«, nogostup ul. Žrtava fašizma do željezničkog kolodvora. Postavljeno je novih cestovnih rubnjaka na duzini od 1432 m , 596 m2 asfaltiranog nogostupa sa 60 m1 potpornog zida, izgrađeno je i stavljeno u funkciju 10 slivnika za odvodnju oborinskih voda sa lijevano - željeznim rešetkama.

Ukupno je na području Grada Vrbovskog u 2005. godini položeno novog asfaltnog zastora 12.999,52 m2, 22.320,53 m2 je obnovljeno odnosno presvučeno novim asfaltnim slojem što iznosi ukupno 35.320,05 m2.

III. Javne površine

Prema Programu građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu utrošak sredstava ove stavke Programa prikazan je po izvršenju uređenja javnih površina po MO i tako slijedi:

- za postavu dječjih igrališta od 364.000,00 kn utrošeno je 359.693,47 kn i tako slijedi:

- MO Vrbovsko - vrtić »Bambi« i ul. I. G. K. kod boćališta,

- MO Lukovdol - iza doma kulture

- MO Gomirje - iza školske zgrade

- MO Moravice - iza osnovne škole

- MO Severin na Kupi - kod rukometnog igrališta.

Nabavljene sprave za dječja igrališta Jablan i Plemenitaš nisu postavljene zbog vremenskih uvjeta.

Održavanje javnih površina realizirano je u stavkama nabave autobusnih stajališta (2), klupa za sjedenje (l0), uređenja potpornih zidova (Željeznicka ulica), kontejnera (3), koševa (20), prometnih znakova (15) , označavanja parkirnih mjesta, poslova redovnog održavanje javnih površina (košnja, obrezivanje, rušenje dotrajalih stabala) i higijeničarsku službu.

Sanacija zida ispred crkve Sv. Ivana Nepomuka zbog vremenskih uvjeta nije izvršena a u planu je izvršenja u 2006 god.

IV. Groblja

Prema Programu građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu utrošak sredstava u ovoj stavci Programa prikazan je po izvršenju radova na grobljima po MO i tako slijedi:

- MO Moravice - zid, ograda i ukopna polja novog groblja Dokmanovići,

- MO Gomirje -sanacija ulaznog trijema mrtvačnice

Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa nije otkupljeno zemljište za proširenje groblja u Jadrču i Plemenitašu, a zbog previsoke cijene u Vrbovskom.

V. Sredstva iz Programa građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2005. godinu iznosila su 5.891.000,00 kn, a utrošeno je 5.668.175,33 kn.

Klasa: 363-05/06-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr