SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
67

30.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine broj 31/02 i 19/05) Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
ostvarenog na području Grada Malog Lošinja za
realizaciju kapitalnih projekata rekonstrukcije, sanacije
i izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda
na otoku Lošinju, po Sporazumu br. 09-I-70130/02-08

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta rekonstrukcije sanacije i izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na otoku Lošinju, po Sporazumu br. 09-I-70130/02- 08, kojim upravlja komunalno poduzeće »Vodovod i čistoća« Cres Mali Lošinj d.o.o.

Cilj i svrha kapitalnih objekata je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijskog sustava u jedinici lokalne samouprave Grad Mali Lošinj, radi zaštite okoliša u naseljima grada, a posebice zaštiti mora od onečišćenja.

U okviru kapitalnog projekta iz stavka 1. ovog članka obuhvaćeni su sljedeći zasebni kapitalni projekti:

1. rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora Zagazinjine - Sjever, Mali Lošinj

2. rekonstrukcija fekalne kanalizacije ulice Zagrebačka - Mate Vidulića, Mali Lošinj

3. izgradnja vodovoda i kanalizacije zone Kaštel, Mali Lošinj

4. kanalizacija Veli Lošinj sa rekonstrukcijom vodovoda.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi oko 11.000.000,00 kn.

Dio sredstava iz projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz Proračuna Grada.

Dio sredstava iz projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz sredstava komunalnog poduzeća Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu 7.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-03/06-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-06-1

Mali Lošinj, 24. svibnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr