SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
67

29.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02) i članka 74. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 31/02), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 27. ožujka 2006. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za
obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga
na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja:

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni rješenjem za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand - 6,0 m2, a za kiosk - 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1.Izrada silueta, karikatura, tatu portreta i sl.:
- P = 2,0 m2

2.Prodaja s klupa: lavanda, cvijeće i sl.:
- P = 2,0 m2

3.Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, razglednica i sl.:
- P = 3,0 m2

4.Ostale pokretne naprave:
- P = 4,0 m2 odnosno po m2

5.Prodajni pult:
- P = 1,5 x 1,00 m

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 28. travnja 2005. godine.

Klasa: 944-05/06-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 27. ožujka 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr