SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
64

32.

Temeljem članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa u mjestu Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način uređenja prometa, te javna parkirališta u mjestu Baška.

A) SEZONSKO UREĐENJE PROMETA

Članak 2.

Sezonsko uređenje prometa u mjestu Baška primjenjuje se od srijede prije blagdana Uskrsa (Velika srijeda), 00,00 sati, do 15. listopada, 24,00 sata.

Članak 3.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje vozila tijekom primjene sezonskog uređenja prometa utvrđuje se kako slijedi.

I. Jednosmjerni promet određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica, kako slijedi:

. Ulica Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice Prilaz kupalištu,

. Ulica Prilaz kupalištu, od Ulice Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira, te od skretanja u Frankopansku ulicu u pravcu i do samog ulaza u AC »Zablaće«,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom Prilaz kupalištu u pravcu i do Ulice kralja Tomislava,

. Ulica kralja Tomislava, od Ulice kralja Zvonimira u pravcu i do skretanja za ljetnu autobusnu postaju na Gruhu,

. Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira i to samo za osobna vozila, motorkotače i mopede (zabranjeno za autobuse, kamione i kamp kućice),

. Ulica Zarok, od skretanja za Primorsku ulicu (TS) u pravcu i do Istarske ulice,

. Bodulska ulica, sjeverna strana (od Ulice Zarok u pravcu Istarske ulice),

. Zagrebačka ulica u pravcu i do križanja s Ulicom Stjepana Radića i to samo za osobna vozila, motorkotače i kamione ukupne mase najviše do 5 t nosivosti,

. Ulica Gruh u pravcu i do križanja sa Zagrebačkom ulicom i to samo za osobna vozila, motorkotače i kamione ukupne mase najviše do 5 t nosivosti.

II. Ograničeni dvosmjerni promet, određuje se ulicama, odnosno dijelovima ulica, na način i u vremenu, kako slijedi:

A) Ulica Palada, Ribarska ulica

1. u vremenu od 06,00 do 11,00 sati, u dva navrata, za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1- 71, Kružna, Munter, Potok, Palada - od kbr. 1-87, Ribarska, V. Nazora, koji su vlasnici vozila registriranih u Policijskoj postaji Krk, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom,

2. u vremenu od 06,00 do 11,00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata, za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke 1., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora,

3. za one kojima Općinsko poglavarstvo, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom, na jedan od načina iz točaka 1. i 2., to dozvoli.

4.

B) dio Ulice kralja Zvonimira, od kućnog broja 89 do kućnog broja 98

1. u vremenu od 06,00 do 11,00 sati, u dva navrata, za građane s prebivalištem u ulicama: kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 28-98 i neparni brojevi od kbr. 71-113, Uskočka od kbr. 1-4 i Dvori narca), koji su vlasnici vozila registriranih u Policijskoj postaji Krk, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom,

2. u vremenu od 06,00 do 11,00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata, za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke 1., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora,

3. u vremenu od 06,00 do 11,00 sati za dostavna vozila na pisani zahtjev,

4. za one kojima Općinsko poglavarstvo, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom, na jedan od načina iz točaka 1. i 2., to dozvoli.

5.

C) dio ceste od Zaobilaznice do groblja Sv. Ivan, od skretanja za Zakam do groblja od 06,00 do 21,00 sat.

D) prometnice ili dijelovi istih iz točaka A), B) i C) od 00,00 do 24,00 sata:

1. za električna dostavna vozila,

2. za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

3. za vozila za odvoz smeća.

Ulicama iz točke A) i dijelom ulice iz točke B) zabranjeno je prometovanje motorkotačima i mopedima.

Cestom iz točke C), od 21,00 sat do 06,00 sati idućeg dana, izabranjeno je prometovanje i parkiranje svim vozilima, uključujući i motorkotače i mopede.

Onemogućavanje prometovanja sprovest će se i postavljanjem fizičkih prepreka:

. u Ulici Emila Geistlicha, ispred ulaza u restaurant »Galeb«,

. u Ulici kralja Zvonimira ispred kućnog broja 89 i na križanju iste ulice s Ulicom kralja Tomislava,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 87,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 34,

. u Uskočkoj ulici, ispred kućnog broja 14 (Dom kulture),

. u Ulici Stari dvori, kod ulaza u crkveno dvorište,

. na početku Vele rive,

. na cesti za groblje Sv. Ivan, ispred skretanja za Zakam,

. u Ulici Guncićevo, pokraj kućnog broja 33,

. u Ulici Skopalj, nakon križanja iste s Ulicom Zdenke Čermakove i ispred izlaza iste u Ulicu kralja Zvonimira.

III. Zabranjuje se prometovanje:

. autobusa i kamp prikolica Ulicom kralja Zvonimira, od križanja iste sa zaobilaznicom za Zarok (»Pešćivica«) u pravcu centra Baške, te Ulicom Zdenke Čermakove,

. svih vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t Ulicom kralja Zvonimira od križanja iste s Ulicom Ante Starčevića u pravcu centra Baške.

IV.

1. Zabrana parkiranja i zaustavljanja za sva vozila određuje se u ulicama, dijelovima ulica i javnim površinama, kako slijedi:

. Ulica kralja Tomislava,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do skretanja u Ulicu Ante Starčevića,

. Ulica Prilaz kupalištu, do skretanja u Frankopansku ulicu,

. Ulica Stjepana Radića,

. Ulica Zarok,

. Ulica Zdenke Čermakove, desna strana u pravcu od kbr. 22 prema kbr. 2,

. Ulica Stari dvori, desna strana u pravcu od najmanjeg kbr prema najvećem kbr,

. Uskočka ulica, od križanja iste s Ulicom kralja Tomislava do skretanja na parkiralište kod Doma kulture,

. Frankopanska ulica, od bungalova do Ulice Skopalj,

. Ulica Emila Geistlicha, od mosta do kbr. 60,

. Ulica Ante Starčevića,

. Ulica Skopalj,

. Zaobilaznica Baške,

. ispred fizičkih prepreka iz stavka 4. točke II. ovog članka.

2. Zabrana parkiranja za sva vozila određuje se za zone iz točke II. stavak 1. ovog članka.

3. Ograničeno vrijeme zaustavljanja, odnosno parkiranja, na najviše 30 minuta, određuje se za desnu stranu Ulice kralja Zvonimira, u pravcu od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha.

V. Zone za pješake se određuju kako slijedi:

. Ulica Palada, od početka ulice do kućnog broja 34 (do Puntarske rive),

. Ulica Emila Geistlicha, od kućnog broja 1 do ulaza u restaurant »Galeb«,

. Dio Ulice Skopalj, između Ulice Zdenke Čermakove i Ulice kralja Zvonimira,

. povijesna jezgra - stari dio mjesta Baška,

Zonama iz ove točke zabranjeno je prometovanje svim vrstama vozila, uključujući motorkotače, mopede i dr.

Zonama navedenim u podtočkama 1. i 2. ove točke, mogu prometovati biciklisti i turistički vlakić.

U zone iz ove točke omogućit će se pristup isključivo interventnim vozilima.

VI. Javno-prometne površine određene za parkiranje i zaustavljanje vozila (javna parkirališta) određuju se kako slijedi:

1. parkiralište »Gruh«,

2. park iza hotela »Velebit«,

3. predio »Zarok«, asfaltirani dio uz Velu plažu prema pročistaču,

4. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku u pravcu Aqua- guna,

5. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

6. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice kod hotela »Corinthia« do križanja iste ulice s Ulicom E. Geistlicha,

7. desna strana Ulice E. Geistlicha, od križanja iste ulice s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

8. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

9. parkiralište »Kav«,

10. parkiralište kod Doma kulture,

11. Ulica kralja Zvonimira, desna strana, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, osim dijela iste ulice iz točke IV.3. ovoga članka.

12. Ulica Stari dvori, desna strana, u pravcu od Ulice kralja Tomislava prema i do ulaza u crkveno dvorište,

13. Ulica Zdenke Čermakove, lijeva strana, u pravcu od kućnog broja 22 prema kućnom broju 2.

Općinsko vijeće Općine Baška posebnom Odlukom određuje:

. koja od navedenih javnih parkirališta se naplaćuju, a koja su nenaplatna,

. način povjeravanja poslova organizacije i naplate parkirališta, te blokiranja, deblokiranja i premještanja nepropisno parkiranih vozila, odnosno uvjete natječaja temeljem kojega se obavljanje istih poslova daje u koncesiju,

. organizaciju i način naplate parkiranja,

. organizaciju, način i uvjete uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila parkiranih suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i ovoj odluci ili vozila bez parkirne karte, odnosno blokiranja i deblokiranja vozila, te premještanja napuštenih, dotrajalih, oštećenih i neregistriranih vozila s javno prometnih površina,

. troškove blokiranja, deblokiranja i ležarine premještenih vozila.

VII. Autobusi, teretni automobili, priključna vozila i radni strojevi smiju se parkirati isključivo na parkiralištima navedenim u točki VI. podtočke 1. i 2. ovoga članka.

VIII. Rezervirana parkirna mjesta za invalide određuju se kako slijedi:

. u Ulici kralja Zvonimira, od stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha do početka nogostupa - 3 parkirna mjesta,

. lijeva strana završetka Ulice Stari dvori, kod križanja iste s Ulicom kralja Tomislava, - 2 parkirna mjesta,

. u Ulici Prilaz kupalištu, iza hotela »Velebit« - 4 parkirna mjesta,

. svako naplatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.

IX. Obilježeni pješački prelazi određuju se:

. u Ulici Ante Starčevića, ispred skretanja u Ulicu Stjepana Radića,

. u Ulici Stjepana Radića, ispred kućnog broja 20 i na završetku iste ulice,

. u Ulici kralja Zvonimira, ispred skretanja u Ulicu Ante Starčevića, ispred križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu i Lošinjskom ulicom (kod zgrade osnovne škole), te kod stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha,

. u Uskočkoj ulici, na kraju iste, ispred križanja s Ulicom kralja Tomislava,

. u Ulici kralja Tomislava, na početku iste (kod kućnog broja 1), te ispred križanja iste s Ulicom Stjepana Radića i Uskočkom ulicom,

. u Ulici Prilaz kupalištu, kod crkvice Sv. Marka i kod hotela »Corinthia«,

. na Pešćivici, na početku zaobilaznice za Zarok,

. u Ulici Zdenke Čermakove, ispred skretanja u Ulicu Skopalj.

X. Izbočine za smirivanje prometa postavit će se:

. u Ulici kralja Zvonimira, na propisanoj udaljenosti ispred obilježenog pješačkog prelaza kod zgrade osnovne škole,

. u Ulici Stjepana Radića, ispred križanja iste s Lošinjskom i Zagrebačkom ulicom,

. u Ulici Emila Geistlicha, između ulaza u AC »Zablaće« i mosta preko Vele rike - 4 komada u pravilnim razmacima, te na kraju iste ulice, ispred zgrade na adresi Zarok 88.

XI. Ulicama i dijelovima ulica koje nisu navedene u točki I., te uz ograničenja iz točke II. ovoga članka, promet se odvija dvosmjerno.

XII. Gonjenje i vođenje stoke zabranjeno je Ulicom Emila Geistlicha u dijelu od kbr. 1 (početak ulice) do hotela »Zvonimir« i Ulicom Palada.

XIII. Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba moguće je obavljati djelatnost organizacije i naplate parkiranja isključivo u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno uz pisanu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Baška.

Članak 4.

Tijekom primjene sezonskog uređenja prometa u mjestu Baška, autobusi prometuju s ljetne autobusne postaje na parkiralištu »Gruh«.

Članak 5.

Autobusi, teretni automobili, priključna vozila, radni strojevi, kamp i druge prikolice parkirani na mjestima koja nisu za to namijenjena, odnosno druga vozila parkirana suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i ovoj Odluci blokirat će se napravom za blokiranje kotača po nalogu ovlaštene osobe.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik, odnosno korisnik vozila obvezan je odmah isto ukloniti s mjesta na kome je bilo nepropisno parkirano.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška posebnom odlukom iz članka 3. točka VI. stavak 2. ove Odluke.

Članak 6.

Vozila zaustavljena i parkirana suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ove Odluke, premjestit će se na drugo mjesto, sukladno člancima 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Iznos troškova premještanja vozila u skladu s prethodnim stavkom propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 7.

Poslove blokiranja, deblokiranja i premještanja vozila obavlja osoba ili tvrtka kojoj Općinsko vijeće Općine Baška iste poslove povjeri.

Troškovi blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja premještenih vozila prihod su osobe ili tvrtke koja iste poslove obavlja.

B) UREĐENJE PROMETA IZVAN SEZONE

Članak 8.

Uređenje prometa izvan sezone u mjestu Baška primjenjuje se od 16. listopada, 00,00 sati do utorka prije blagdana Uskrsa (Veliki utorak), 24,00 sata.

Članak 9.

U razdoblju iz članka 8. ne primjenjuju se članci od 3. do 7. Ove odluke.

Članak 10.

U razdoblju iz članka 8. utvrđuje se sljedeće:

»I. Ograničeni dvosmjerni promet određuje se dijelom Ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87. u vremenu od 00,00 - 24,00 sata, kako slijedi:

. za građane s prebivalištem na području Općine Baška, koji su vlasnici vozila registriranih u Policijskoj postaji Krk na području Općine Baška, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom, te za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora na području Općine Baška, uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu prostora,

. za električna dostavna vozila,

. za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

. za vozila za odvoz smeća,

. za one kojima Općinsko poglavarstvo, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom to dozvoli.

II. Jednosmjerni promet određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica:

. Ulica Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice Prilaz kupalištu,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom Prilaz kupalištu u pravcu i do Ulice kralja Tomislava,

. Ulica kralja Tomislava, od Ulice kralja Zvonimira u pravcu i do skretanja za ljetnu autobusnu postaju na parkiralištu Gruh,

. Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira, samo za osobna vozila, motorkotače i mopede, bicikliste (zabranjeno za autobuse, kamione, kamp kućice i sl.).

. Zagrebačka ulica u pravcu i do križanja s Ulicom Stjepana Radića i to samo za osobna vozila, motorkotače i kamione ukupne mase najviše do 5 t nosivosti,

. Ulica Gruh u pravcu i do križanja sa Zagrebačkom ulicom i to samo za osobna vozila, motorkotače i kamione ukupne mase najviše do 5 t nosivosti.

III. Pješačke zone, odnosno zone zabranjene za prometovanje svih vrsta vozila, uključujući motorkotače i mopede, određuju se:

. u Ulici Emila Geistlicha, od kućnog broja 1 do ulaza u restaurant »Galeb«,

. u Ulici Palada, od kućnog broja 1 do kućnog broja 34 (do Puntarske rive),

. povijesna jezgra - stari dio mjesta Baška.

Pješačkim zonama navedenim u podtočkama 1. i 2. ove točke dozvoljava se prometovanje biciklistima.

Onemogućavanje prometa će se sprovesti i postavljanjem fizičkih prepreka:

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 34 i kućnog broja 87,

. u Ulici Emila Geistlicha, ispred restauranta »Galeb«,

. u Ulici kralja Zvonimira, ispred kućnog broja 89,

. u Ulici Stari dvori, kod ulaza u crkveno dvorište,

. na spoju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Palada.

U zone iz ove točke omogućit će se stalni pristup:

. interventnim vozilima (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i sl.),

. onima kojima Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom to dozvoli.

IV. Ulicama koje nisu navedene u točki II. i uz ograničenje iz točke I. ovoga članka, promet se odvija dvosmjerno.

Članak 11.

U razdoblju primjene uređenja prometa izvan sezone autobusi prometuju sa zimske autobusne postaje u Ulici kralja Zvonimira - ispred kućnog broja 89.

Članak 12.

Rezervirano parkirno mjesto za taxi vozilo određuje se u Ulici kralja Zvonimira, pokraj stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, pokraj rezerviranih parkirnih mjesta za invalide.

C) POSEBNE ODREDBE

Članak 13.

Za Ulicu Palada, od kućnog broja 34 do kućnog broja 87, te za Ulicu Kricin, određuje se zabrana prometovanja tijekom cijele kalendarske godine vozilima čija ukupna masa prelazi 3,5 t.

Članak 14.

Tijekom cijele kalendarske godine zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena i vozila bez registarskih oznaka ostavljati na javno prometnim površinama.

Pod javno prometnim površinama, osim nerazvrstanih cesta i parkirališta navedenih u ovoj odluci, podrazumijevaju se trgovi, pločnici, pješačke staze, parkovi i sve druge javne i zelene površine.

Način premještanja vozila iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom iz članka 3. točka VI. stavak 2. ove Odluke uredit će Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 15.

Na svim prometnicama i ulicama u naselju Baška brzina kretanja vozila ograničava se na 50 km/h.

Članak 16.

Uređenje prometa utvrđeno na način iz ove Odluke označit će se odgovarajućim prometnim znakovima, odnosno prometnom signalizacijom.

Postavljanje i uklanjanje fizičkih prepreka u skladu s ovom Odlukom, prilagodba uređaja fizičkih prepreka, izdavanje čip kartica u skladu sa člankom 3. točka II. i člankom 10. ove Odluke, te vođenje evidencije korisnika čip kartica, obveza je i u nadležnosti je osobe kojoj su povjereni poslovi organizacije i naplate parkiranja, blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja vozila.

Ovlaštena osoba iz prethodnog stavka ima pravo na nadoknadu troškova u iznosu od 200,00 kn za svaku intervenciju u smislu uklanjanja fizičke prepreke radi propuštanja vozila, a obveznik plaćanja troškova je vlasnik, odnosno korisnik vozila, koje se propušta.

Čip kartica, izdana sukladno odredbama ove Odluke, vrijedi samo za vozilo za koje je izdana i svaka zlouporaba kažnjava se oduzimanjem iste.

Članak 17.

Nadzor pridržavanja ove Odluke, osim ovlaštenih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, mogu obavljati pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica, kao i ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, sve sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Baška, u prigodi održavanja različitih manifestacija na području mjesta Baška, može posebnom Odlukom privremeno urediti promet i parkiranje drugačije od uvjeta i načina utvrđenih ovom Odlukom.

D) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uređenju prometa u mjestu Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 09/05, 19/05).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-03-06-5

Baška, 4. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr