SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
64

26.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem odredbe članka 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02 i 19705), na svojoj sjednici održanoj dana 26. svibnja 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o usklađenju PUMN-a Nerezine s Uredbom o uređenju
i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

I.

Mijenjaju se provedbene odredbe PUMN-a »Nerezine« (»Službene novine« PGŽ broj 32/94) na sljedeći način:

A) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u pojasu 70,00 metara od obalne crte zabranjena je izgradnja stambenih građevina.«

B) članak 37. mijenja se i glasi:

»Iznimno, do izgradnje cjelovitog sistema odvodnje, dozvoljava se za građevine kapaciteta do 10 ES izgradnja zatvorenih septičkih jama prema sanitarnim uvjetima, a za građevine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna je izgradnja pojedinačnih ekološki prihvatljivih uređaja uz ugradnju bio diskova.«

II.

Ovo Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 350-01/06-01/29

Ur. broj: 2213/01-01-06-5

Mali Lošinj, 26. svibnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr