SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
64

24.

Na temelju odredbi članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/03, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/1 i 150/02), članka 6. st. 1., članka 7. i članka 19. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) i članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvođenju ekološke pristojbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i obveza plaćanja ekološke pristojbe na području Grada Mali Lošinj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja ekološke pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojba) je turist koji na području Grada Mali Lošinj, izvan svog stalnog prebivališta, koristi usluge noćenja u kategoriziranom i nekategoriziranom smještaju, a stariji je od 12 godina.

Članak 3.

Pristojba će se koristiti za unapređenje stanja okoliša, prvenstveno oplemenjivanje i turističku valorizaciju šuma kroz uvođenje cijelog niza elemenata šumske i perivojne arhitekture, sukladno godišnjem Programu.

Program iz stavka 1. ovog članka svake će godine do 31. siječnja na prijedlog Turističke zajednice Grada Mali Lošinj i Poglavarstva usvojiti Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u kategoriziranim i nekategoriziranim objektima naplaćuju ekološku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

Članak 5.

Pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju tijekom cijele godine (od 1. siječnja do 31. prosinca), a određuje se u iznosu od 1,60 kuna.

Pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani.

Članak 6.

Naplatu pristojbe dužni su vršiti svi koji pružaju ili posreduju pri pružanju usluge smještaja u smještajnom objektu sukladno članku 2. ove Odluke.

Naknada (provizija) za obavljanje poslova naplate pristojbe iznosi 10% na prikupljena sredstva, odnosno 0,16 kuna po jednom noćenju u kojem je iznosu sadržan PDV.

Naplaćena pristojba u obračunskom razdoblju od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, umanjena za naknadu iz stavka 2. uplaćuje se u roku od 10 dana od isteka posljednjeg dana prethodnog mjeseca, na žiro-račun Grada Mali Lošinj.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da u slučaju potrebe donese upute za provedbu ove Odluke.

Članak 7.

Svako kašnjenje uplate sredstva pristojbe sukladno članku 6. stavku 2. ove Odluke povlači zakonske zatezne kamate.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 410-01/06-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-06-6

Mali Lošinj, 26. svibnja 2006.

GRADA MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr