SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
64

59.

Na temelju članka 37., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 4., stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 30. sjednici 25. svibnja 2006. godine donijelo je sljedeći

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
koji se odnosi na utvrđivanje granica pomorskog dobra
u Primorsko-goranskoj županiji za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji za 2006. godinu (dalje u tekstu Plan).

Članak 2.

Plan obuhvaća sljedeće:

a) Nove lokacije na kojima će se utvrđivati granica pomorskog dobra

- Lovran, pojas Lovran-jug do Medveje 1,5 km

- Mošćenička Draga, ispred ville Zagreb 0,2 km

- Krk, Vrbnik, plaža Potovišće, 0,4 km

- Krk, Omišalj, pojas Janaf-Dina 3,0 km

- Rab, SRC na Rajskoj plaži, 0,3 km

- Cres, Uvala Baldarin, drugi dio 0,8 km

- Cres, Uvala Jadrišćica, drugi dio 1,0 km

- Cres, Nerezine, Uvala Sv. Jakov 0,6 km

- Lošinj, Uvala Krivica 0,8 km

- Lošinj, Uvala Balvanida 0,8 km


SVEUKUPNO 9,4 km

b) Nove katastarske izmjere u Primorsko-goranskoj županiji koje započinju u 2006. godini

- k.o. Sušak 4,28 km

- k.o. Supetarska Draga 3,78 km

- k.o. Stari Grad 10,26 km

c) Izradu parcelacijskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donesene tijekom 2006. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko-goranska županija.

Članak 3.

Za provođenje Plana osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2006. godinu - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, na poziciji 70 02 08 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, granica koncesijskih zahvata i provedba uknjižbe pomorskog dobra.

Članak 4.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 022-04/06-03/14

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-14

Rijeka, 25. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr