SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

25.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 21. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2006. godine donijelo je

DOPUNU PLANA
upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu

I.

Na pomorskom dobru na području Grada dopunjuju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

Br.
lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt
/sredstva

Broj
/povr.

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
ispred zida restorana Vrtić


10.a


3745/3 Novi


Ugostiteljstvo
i trgovina


prodaja plažnih
rekvizita ili sl.


štand


4,0 m2

PLAŽA ZAGORI
betonirani dio

45

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI
betonirani dio

46

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI betonirani dio

47

5847/797 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

suncobran
i ležaljka

 

PLAŽA ZAGORI
šljunčani dio

45.a

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI šljunčani dio

46.a

5847/797 Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja pića

škrinja ili aparat

2,0 m2

PLAŽA ZAGORI
šljunčani dio

47.a

5847/797 Novi

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje
suncobrana i ležaljki

suncobran
i ležaljka

 

PLAŽA ZAGORI
ispod mini golfa

48

5847/696 Novi

Iznajmljivanje sredstava

iznajmljivanje skutera

skuter

 

POVILE

Naziv lokacije

Br.
lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt
/sredstva

Broj
/povr.

MALA DRAGA

59.a

3347
Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

iznajmljivanje skutera

skuter

 

KLENOVICA

Naziv lokacije

Br.
lok.

k.č.
k.o.

Djelatnost

Opis

Objekt
/sredstva

Broj
/povr.

PLAŽA Klenovica
ispred kampa

68

3499/133 Ledenice

Iznajmljivanje sredstava

iznajmljivanje skutera

skuter

 

II.

Na pomorskom dobru na području Grada dopunjuju se sljedeće lokacije:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

Br. lok.

k.č.
k.o.

Opis

Objekt/sredstva

Broj
/povr.

Plaža ispred Hotela
LIŠANJ

49.a

3740 Novi

ugostiteljska radnja
- fast food

naprava ili kiosk

1 kom

Plaža ispred Hotela
LIŠANJ

49.b

16 529 Novi

montažna tenda
preko 12,0 m2

tenda

1 kom

Plaža ispred Hotela
LIŠANJ

49.c

16 529 Novi

pružanje ugostiteljskih
usluga u objektu tipa »gljiva« do 12,0 m2

naprava ili kiosk

1 kom

Lokacije broj 49.a, 49.b i 49.c nalaze se na plaži u Novom Vinodolskom koja je pod koncesijom GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski.

III.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. 1. 2006. godine i ista će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/05-10/1

Ur. broj: 2107/02-03-06-6

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr