SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

25.

Na temelju članka 31. Zakona od zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Programa mjera.... te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 09//02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih
Poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom postojeća Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 16/99, mijenja se i dopunjuje na način određen u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 2.

U članku 1. postojeće Odluke riječi »u 2000. godini« zamjenjuje se riječima »u 2006. godini«.

Članak 3.

U članku 7., stavak drugi postojeće Odluke mijenja se i isti glasi:

»Ova Odluka ima privremeni karakter i primjenjivat će se počev od 15. lipnja 2006. godine, s ograničenim trajanjem do 15. rujna 2006. godine«.

Članak 4.

Članak 8. iz osnovne Odluke briše se u cijelosti iz teksta Odluke.

Članak 5.

Sve ostale Odredbe temeljne Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (Klasa: 021-05/99-01-016, Ur. br. 2107-03/99-01-16-3 od 25. 6. 1999. godine), »Službene novine« broj 16/99, koje nisu obuhvaćene izmjenom i dopunom po ovoj Odluci, ostaju na snazi.

Članak 6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/06-1-7

Ur. broj: 2107-03/06-01-7-12-1

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr