SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

23.

Na temelju članka 66. točka (1) Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/06), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o formiranju poslovnih zona K12 - »Barci«,
K14 »Kamenolom« i usvajanju Programa zona

Članak 1.

Odlukom o donošenju Prostornog plana Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 1/06), osnivaju se poslovne zone K12 »BARCI« i K14 »KAMENOLOM«.

Članak 2.

Usvaja se Program zona, koji prileži ovoj Odluci i sastavni je dio ove Odluke

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje Programa zona osiguravaju se iz:

- Proračuna Općine Vinodolske

- poticajnih sredstava Primorsko-goranske županije

- poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,

- drugih izvora.

Članak 4.

Nositelj provedbe Programa zona i upravitelj zona je Općina Vinodolska

Članak 5.

Odgovorna osoba za provođenje Programa zona je načelnik Općine Vinodolske

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-6

Ur. broj: 2107-03/06-01-7-09-1

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr