SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

22.

Na temelju članka 21 i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04, 110/04 i 178/04), članka 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 3/02), članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 30/04, pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/01 i 9/02) Općinsko vijeće, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

PLAN
raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa
i šumske rente za 2006. godinu

Članak 1.

PRIHOD 5789 - Grobna pristojba

Prihod od 120.000,00 kuna raspoređuje se:

.održavanje groblja

.prikupljanje i odvoz otpada

.sitni popravci na grobljima


120.000,00 kuna

Članak 2.

PRIHOD 5720 - Komunalni doprinos

Prihod od 500.000,00 kuna raspoređuje se:

1. održavanje groblja 121.000,00 kuna

2. održavanje parkova 70.000,00 kuna

3.održavanje i proširenje javne
rasvjete 240.000,00 kuna

4.tekuće održavanje nerazvrstanih
cesta 69.000,00 kuna


500.000,00 kuna

Članak 3.

PRIHOD 5770 - Komunalna naknada

Prihod od 3.234.000,00 kuna raspoređuje se:

1.tekuće održavanje nerazvrstanih
cesta 649.000,00 kuna

2.utrošak javne rasvjete 345.000,00 kuna

3.izdaci za korištenje »Duplja«
i zbrinjavanje otpada 720.000,00 kuna

4.odvodnja fekalnih voda 173.000,00 kuna

5.elektrifikacija šumskog područja 220.000,00 kuna

6.dezinsekcija i deratizacija javnih
površina 50.000,00 kuna

7.zbrinjavanje fekalnih voda
/kanalizacija/ 470.000,00 kuna

8.projekti 487.000,00 kuna

9.vodna naknada 20.000.00.kuna

10.zemljište za javne površine
i neraz. ceste 100.000.00 kuna


3.234.000,00 kuna

Članak 4.

PRIHOD - šumski doprinos /renta/

Prihod od 200.000,00 kuna raspoređuje se na:

-subvencija autobusnih linija 200.000,00 kuna


200.000,00 kuna

Članak 5.

Ovaj Plan raspodjele prihoda stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2107-03/06-01-08-1

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr