SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

19.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 03/02 i 09/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.477.000,00 kuna osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade.

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.277.000 kuna namijenjena su za:

.izgradnju dijela kanalizacijskog
sustava Tribalj 470.000,00 kuna

.urbanističke planove i projekte 487.000,00 kuna

.kap. pomoći elektrif. šumskog
dijela Općine220.000,00 kuna

.građevinsko zemljište 100.000,00 kuna

.subvenciju građenja objekata i
uređaja i opreme kod prijevoza
putnika - autobusne linije 200.000,00 kuna


UKUPNO 1.477.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunalne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Služenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-

Ur. broj: 2107-03/06-01-7-05-1

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr