SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA MATULJI
4

9.

Na temelju člana 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 30. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. travnja 2006., donosi

ODLUKU
raspodjeli rezultata poslovanja za 2005. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2005. godini utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici u iznosu od 42.824.211,52

2. ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 41.667.269,96

3. višak prihoda 2005. godini 1.156.941,56

4. prenesena namjenska sredstva iz

prošlih godina 4.808.366,90

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2006. godini u iznosu od 5.965.308,46 kn raspoređuje se

1. namjenska sredstva od prodaje

stanova 2.221.180,65

2. namjenska sredstva za vodoopskrbu

i kanalizaciju »4 kn« 2.186.634,37

3. namjenska sredstva neutrošenih

potpora 953.000,00

- za sanaciju deponija 863.000

- za Gradinu i Muzej Lipu 90.000

4. višak prihoda 604.493,44

- za prostorne planove 90.000

- za čišćenje divljih deponija 100.000

- za igralište Rupa 50.000

- za autobusni terminal

Permani 50.000

- za Dom Permani 82.000

- za vodoopskrbu 232.493

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/1

Ur. broj: 2156-04-06-20

Matulji, 27. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr