SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
4

29.

Temeljem članka 53. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustroju
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/06) članak 3. mijenja se i glasi:

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat.

Pečatom Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se sva pismena iz nadležnosti istoga.

Uz pečat, u pravilu, potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, ili osoba koja ga zamjenjuje.

U izvršavanju radnji, svaki iz svoga djelokruga rada kao samostalnih organizacijskih jedinica, na pismenima uz pečat Jedinstvenog upravnog odjela, potpisuju voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, voditelj Odsjeka za komunalni sustav i samostalni referent za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo.

U izvršavanju radnji iz područja komunalnog redarstva u upravnom postupku, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu, uz pečat Jedinstvenog upravnog odjela potpisuje komunalni redar.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-03-06-9

Baška, 4. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr