SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
4

28.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 28. i 45. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadama za rad u Općinskom
vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu
Općine Baška i radnim tijelima

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/06) članka 3. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, ujedno i predsjednik Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću i druga pripadajuća prava iz radnog odnosa sukladno Odluci o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška i Pravilniku o radu.

Općinskom načelniku, ujedno i predsjedniku Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša volonterski, pripada stalna mjesečna naknada u iznosu od 60% neto plaće utvrđene Odlukom o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška za Općinskog načelnika, a koju bi imao da dužnost obnaša profesionalno.

Zamjenik Općinskog načelnika, ujedno i zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva, ostvaruje pravo na stalnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kn neto mjesečno.

Članovi Općinskog poglavarstva ostvaruju pravo na stalnu naknadu u iznosu od 800,00 kn neto mjesečno.

Članovi Općinskog poglavarstva, uključujući predsjednika ako isti dužnost obnaša volonterski, i zamjenika predsjednika, ostvaruju i pravo na naknadu u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici Općinskog poglavarstva kojoj nazoče.

Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ne ostvaruje predsjednik Općinskog poglavarstva koji dužnost obnaša profesionalno.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-03-06-8

Baška, 4. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr