SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
4

27.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04 i 178/04), članka 3. točke VI. stavak 2. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška, te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 03/ 06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja,
organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta,
te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju
vozila na području mjesta Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/05, 15/06), u članku 5. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. parkiralište kod Doma kulture.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. točka 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinsko vijeće«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-03-06-6

Baška, 4. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr