SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

21.

Na temelju članka 53. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. i 52. stavak 3. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće je na sjednici dana 16. svibnja 2006. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu Gradske
uprave Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o ustroju i djelokrugu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/93 i 24/97) u članku 13. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Pročelnike Upravnih odjela imenuje Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-03/06-30/3

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr