SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

20.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« RH broj 36/01), članka 2. Odluke o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 7/06) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
i nezavisnog člana Gradskog vijeća zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski i nezavisnog člana Gradskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnog člana Gradskog vijeća iznose 80.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 5.970,15 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi Milorada Komadine raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 5 29.850,74 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 3 17.910,45 kn

- Primorsko-goranski savez 1 5.970,15 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 5.970,15 kn

- Hrvatska stranka umirovljenika 1 5.970,15 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 5.970,15 kn

- Nezavisna lista Milorada Komadine 1 5.970,15 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 597,01 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 1.194,03 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 1.194,03 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke i žiroračun nositelja Nezavisne liste Milorada Komadine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/06-10/2

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr