SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

19.

Na osnovi odredbi čl. 123. stavka 5. i 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), stavka 2. članka 32. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

U članku 2. u stavku 2. Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/04, 19/04 i 35/04), (u daljnjem tekstu: Odluke), dodaje se iza alineje 4. nova alineja koja glasi:

» - gradnja javnih cesta i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ugovorena prije 01. lipnja kalendarske godine«.

Alineja 5. postaje alineja 6.

Članak 2.

U članku 3., stavku 1. Odluke riječi »ove godine« zamjenjuju se riječima »kalendarske godine«.

Članak 3.

Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 361-01/06-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 18. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr