SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

18.

Na osnovi odredbi članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i čl. 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 24/01, 18/ 03, 23/05 i 7/06), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 26/02), (u daljem tekstu: Odluka) mijenja se stavak 1. alineja 2. i sada glasi:

»subjekti, proračunski korisnici, predškolskog i školskog odgoja«.

U istom članku dodaje se novi stavak koji glasi:

»Rješenje o oslobađanju donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost po zahtjevu obveznika i uz predočenje dokaznica«.

Članak 2.

U članku 7. dodaju se novi stavci koji glase:

»Iznos sredstava za koji subjekti iz članka 5. ove Odluke budu oslobođeni plaćanja osigurat će se iz proračunskih poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda Grada, a na teret stavke Proračuna kojom se predviđaju sredstava za obavljanje djelatnosti obveznika.

Rješenje o oslobađanju od plaćanju donijet će se tek po osiguranju sredstava u Proračunu.«

Članak 3.

Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. kolovoza 2006. godine.

Klasa: 363-03/06-01/13

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr